Elnätstaxa

Elnätstaxan för Söderhamn Elnäts kunder från och med 2022-01-01

Om du väljer en ny taxa måste den tillämpas i minst tolv månader i följd. Du kan alltså inte göra periodiskt återkommande ändringar av taxan eller huvudsäkringarna under den aktuella tolvmånadersperioden.

Vid nyanslutning, återanslutning eller utökning av elabonnemang tar vi ut en avgift enligt särskilda bestämmelser.

Abonnemangsavgiften utgår för varje mätpunkt och bestäms av mätarsäkringens storlek. För huvudsäkring större än 160 A är effekttariff obligatoriskt.

Övriga leveransvillkor hittar du under fliken avtal.

Ändring av mätarsäkringens storlek får endast utföras av en behörig installatör som måste anmäla förändringen till vår kundservice.

Efter ett beslut taget av riksdagen är det från och med 1 januari 2018 ditt elnätsbolag som ansvarar för energiskatten.

Så här fördelar sig kostnaden för din el

Din elkostnad består av tre delar
Den kostnad som elnätsbolaget, i det här fallet Söderhamn Elnät AB, tar ut för att transportera elen samt ansvara för elnäten är 20 procent av din totala kostnad.

40 procent av den totala elkostnaden är köpet av själva elen. El köper du av separata elhandelsbolag och vad du betalar beror på vilken typ av avtal du har.

Skatter och avgifter till staten står för ytterligare 40 procent av totalkostnaden.

Enkeltariff

Elnätstaxan för Söderhamn Elnäts kunder från och med 2022-01-01

Mätarsäkring

Fast avgift kr/år inkl. moms

16 A (L)*

1 308

16 A

2 990

20 A

3 938

25 A

4 985

35 A

7 200

50 A

10 609

63 A

13 801

80 A

18 078

100 A

23 296

125 A

29 996

160 A

39 522

*16 A (L) tillämpas endast för lägenheter i flerbostadshus med gemensam elservisledning och om särskilt abonnemang tecknas för husets allmänna behov. Med flerbostadshus avses hus med minst tre bostadslägenheter.

Rörlig avgift
Elöverföring 16,18 öre/kWh inkl. moms

Myndighetsavgifter
Ingår i det fasta priset

Myndighetsavgifter

Myndighetsavgifter som ingår i det fasta priset

Avgifter

Pris kr/år inkl. moms

Elsäkerhetsavgift – 400 V

12,75

Nätövervakningsavgift - 400 V

5,44

Elberedskapsavgift - 400 V

49


Anvisat elhandelsföretag

Om du inte väljer elleverantör för elenergileveransen är vi, enligt de allmänna avtalsvillkoren, skyldiga att anvisa dig en elleverantör. Anvisningsleverantör i Söderhamn är Söderhamn Nära Elhandel.

Vår el kommer alltid från 100 procent förnybara energikällor. När du väljer el från oss bidrar du aktivt till en grönare värld. Lokalt slutar vi aldrig jobba för utvecklingen av Söderhamn och regionen, tillsammans ger vi energi till Söderhamn.

Tänk på att det bästa för dig är alltid att teckna ett vanligt elavtal med valfritt elhandelsföretag.

Till toppen