Prisdialogen – för en rättvis prissättning av fjärrvärme

Som med alla större fastigheter ser vi över effektbehovet och hur det har förändrats med hänsyn till de senaste tre åren. Effektbehovet ligger till grund för en del av den fasta avgiften.

Fastigheter där utfallet är lägre kommer att justeras ned vid nästa fakturering och finns behov av en höjning av effekttaxan så sker det tidigast i juni efter en dialog med dig.

Söderhamn Nära har i samråd med ett antal större fastighetsägare gått med på att se över en möjlighet till taxesänkning utifrån minskade kostnader för bränsle. Detta gäller för hela kundkollektivet.

Kunder med anslutningseffekt 12 kW ligger redan i dag på vår lägsta taxa och berörs därför inte av eventuella taxesänkningar.

För att förstärka förtroendet kommer Söderhamn Nära framöver att vara med i Prisdialogen. Prisdialogen är ett system för transparent och rättvis prissättning av svensk fjärrvärme. Det är en dialog mellan leverantör, kunder och deras företrädare om en prisändringsmodell.

Vid ett inledande möte under vårvintern kommer vi att förklara hur Prisdialogen fungerar.

Tveka inte att kontakta oss med frågor eller synpunkter.

Därför höjer vi fjärrvärmetaxan 2024

Söderhamn Nära, liksom i princip alla fjärrvärmeleverantörer i Sverige, behöver höja fjärrvärmetaxan inför 2024. Detta är något vi försökt undvika så långt det är möjligt. Vi har även arbetat hårt för att hålla taxehöjningen på en så låg nivå som möjligt.

Men nu står vi inför det faktum att vi måste höja fjärrvärmetaxan och anledningen till att vi gör det beror på yttre faktorer som vi inte råder över. Följande fyra faktorer är de bakomliggande orsakerna.

Rysslands invasionskrig i Ukraina
Kriget har strypt flödet av biobränsle från dessa länder. Parallellt med detta ställer Europa om till fossilfritt och behöver större mängder av biobränsle. Högre efterfrågan på biobränslen har lett till ökade priser och minskad tillgång.

Svenska kronan
Den svaga kronan gör att Sverige har en attraktiv marknad att handla ifrån, vilket har fått bränslepriserna att öka.

Lågkonjunktur
Lågkonjunkturen leder till minskad konsumtion i samhället och således minskade avfallsmängder. Det i sin tur leder till ökad konkurrens på tillgängliga avfallsfraktioner på marknaden i en tid när det är ansträngt läge även för biobränsle och returträ.

Elpriset
I ett kraftvärmeverk, som det vi har i Söderhamn, produceras inte bara fjärrvärme utan också el. När elpriset är lägre, blir intäkterna mindre.

Eftersom vi är ett kommunalägt bolag är vårt främsta mål att leverera tjänster inklusive fjärrvärme till ett så lågt pris som möjligt. Vi försöker alltså inte att maximera vår vinst till våra ägare, tvärt om arbetar vi ständigt med att försöka effektivisera vår verksamhet för att våra kunder ska få ett så bra pris som möjligt.

2024 års fjärrvärmetaxor kommer att höjas med:
Effektavgift 22,1 %
Energiavgift 25,2 %
Genomsnittlig procentuell ökning 22,79 %.

För en vanlig villakund med en förbrukning om 20 000 kWh beräknas den genomsnittliga månadskostnaden öka med 411 kr inkl. moms.

Klicka här för att se hela taxan för privatpersoner och företag.


Grön skön värme

Som fjärrvärmekund hos Söderhamn Nära får du en mycket miljövänlig och bekväm värme till din fastighet. Din värmecentral tar liten plats och kräver minimalt med tillsyn eller underhåll.

Vi kan vara konkurrenskraftiga då basen i vår produktion till allt större del är returträ från återvinningscentralen och bark från närliggande skogsindustrier. Faktum är att 99% av vår värme sedan lång tid kommer från förnybara råvaror.

Kontakta oss gärna om du står inför att byta eller kosta på ditt befintliga värmesystem för att se om vi kan erbjuda ett komplett, bekvämt och prisvärt alternativ.

Beställ idag!

Grön skön värme

Fjärrvärme är det mest miljövänliga alternativ du kan välja. Den värme som levereras till dig är miljövänlig och kommer till 99 procent från förnybara råvaror.

 

Därför kan du lita på oss