Driftinformation

Här kan du se både pågående driftstörningar och planerade driftavbrott.

Driftstörningar

Planerade driftavbrott

Pågående

Planerade

Historiska

Till toppen