Jobba hos oss

Klicka här för att lämna in en spontanansökan.

Några ord från våra medarbetare:

Emelie Hagström, administratör och kundservicemedarbetare
på Söderhamn Nära

Emelie - berätta lite om hur en arbetsdag kan se ut för dig.
- Jag arbetar på kundservice, mina arbetsuppgifter är att sköta mycket administrativt. Bland annat ta emot flyttanmälningar, men även hjälpa och serva våra kunder genom att svara på telefonsamtal. Dessutom har jag delansvar för debiteringen och frågor som gäller vatten och avlopp.

Vad är det bästa med ditt jobb?
- Det roligaste med mitt jobb är att jag får bemöta/träffa så många olika människor. Både via telefonsamtal och direktkontakt med kunderna när jag sitter i receptionen.

Thomas Larsson och Anton Hörberg, drifttekniker på Söderhamn Näras kraftvärmeverk

Hur kan en typisk arbetsdag se ut för er?
- En typiskt arbetsdag börjar eller slutar med ett skiftbyte. Där går man igenom vad som har hänt under föregående skift och vad som är på gång. Bland annat ska anläggningarna rondas minst en gång per skift. Vårt jobb går ut på att hålla anläggningen i gång och se till att våra kunder får en trygg och stabil fjärrvärmeleverans.

Och det bästa med ert jobb?
- Det bästa med jobbet är att det är fritt. Dessutom är det bra skiftgång, bra arbetsmiljö och – framför allt – bra arbetskamrater.

Simon Holm, kart- och mättekniker på Söderhamn Nära

Simon, hur kan en typisk arbetsdag se ut för dig?
- En vanlig dag under grävsäsong kommer jag till kontoret, tar en kopp kaffe och kollar sedan Ledningskollen. Där får vi in ärenden från privatkunder, entreprenörer och företag som ska gräva någonstans i kommunen.

Jag jämför det område kunden har ritat i mot våra ledningskartor, för att se om vi har något i marken där de ska gräva. Görs sedan bedömningen att så är fallet, åker jag ut på plats och anvisar läget på ledningen, endera med färg eller käppar/stickor. Inmätning av ledningar/schakt samt dokumentation av dessa i kartsystemet tillhör också den typiska arbetsdagen.

Vad är det bästa med ditt jobb?
- En väldigt bra sak med mitt jobb är friheten man har under ansvar. Att kollegor och arbetsledning litar på att man utför arbetet på bästa möjliga sätt. Man kan säga att det mesta med mitt jobb är bra, men det bästa är nog ändå kollegorna. Ett bra, öppet team med mycket kompetens, både professionellt och i övriga livet!

Martin Ståhl, IT-tekniker på Söderhamn Nära

Martin, berätta hur en vanlig arbetsdag kan se ut för dig.
- Oftast väldigt varierande då jag både jobbar ute på fältet, i helpdesk samt varvar det med en del kontorsarbete.

En vanlig dag är jag ute och hjälper våra användare på de olika kommunala verksamheterna med allt från mjukvaruproblem till installation av datorutrustning.

Jag sköter mycket av kontakten mellan användare och leverantör, till exempel vid felanmälan eller när det behövs en ny skrivare.

Och det bästa med ditt jobb?
- Att få jobba med problemlösningar och att ingen dag är den andra lik. Skönt med variation så att jag inte behöver sitta på ett kontor hela tiden.

Annette Gustafsson, lön- & kravhandläggare på Söderhamn Nära

Annette, hur kan en typisk arbetsdag se ut för dig?
- Avstämningsmöte med min chef om veckan som varit och veckan som kommer, samt vad som är på gång inom företaget.
Hantera post, mejl, telefonsamtal samt besök från personal, chefer och olika myndigheter, löner, anställningar, avgångar, avtalsfrågor, sjukdom, läkarintyg, pensioner, statistik, reseräkningar, avvikelserapportering m.m.
Projektmöte i något av de pågående projekt jag är delaktig i samt åtgärder för att få projekten framåt som kräver mycket tid. Medverka i personalnätverk inom branschen för att utbyta erfarenheter där vi har likvärdiga avtal och försöka hitta smarta lösningar för hur man bäst hanterar dem i lönesystemen och praktiken.
Köra påminnelse- och kravrutin samt frånkoppla de nyttigheter som inte blivit betalda.

Vad är det bästa med ditt jobb?
- När personalen fått sin lön och alla är nöjda och glada! Flexibiliteten. Mitt jobb är så omväxlande att det inte går att planera. Och att det alltid är mycket på gång!

Pär Edquist, enhetschef på Söderhamn Nära, stadsnät

Hur kan en vanlig arbetsdag se ut för dig, Pär?
- Det kan variera väldigt mycket från dag till dag.
Som avdelningschef och projektör är jag naturligtvis mycket ute på ”fältet” och ser till att allt fungerar som det ska i våra olika projekt. Det blir också en hel del tid vid datorn med projekteringsarbete. Men jag kan också få åka på akututryckningar till privatpersoner som har problem med kabel-TV eller ett företag vars internet slutat fungera.

Vad är det som gör ditt jobb intressant?
- Jag får väl svara som många andra gör – alla varierande arbetsuppgifter. Ingen dag är den andra lik. Dessutom är det ju alltid trevligt att få träffa våra kunder.

Henrik Inancsi, mätartekniker på Söderhamn Elnät

Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig, Henrik?
- Eftersom jag arbetar med att samla in och sammanställa värden från alla våra 9.000 elmätare blir det naturligtvis mycket administrativt arbete på kontoret. Men jag är också en hel del ute på fältet och byter ut elmätare. Det kan bero på att mätarna slutat fungera eller så byter vi ut i rent förebyggande syfte.

Vad är då som är så kul med just ditt jobb?
- Variationen. Att kunna varva kontorsjobbet med att vara ute i friska luften. Elmätare som ska bytas finns ju överallt. Det betyder att man under en och samma dag kan få besöka både en villa i stan, en fabrikslokal och en sommarstuga längst ute i skärgården.

Robert Blom, rörnätstekniker på Söderhamn Nära, vatten

Berätta för oss hur en arbetsdag kan se ut.
- Jag arbetar med drift- och underhållsarbeten på ledningsnäten. Under en dag kan jag göra allt från laga akuta vattenläckor till att utföra planerade underhållsjobb. En typisk uppgift kan vara att byta en servisventil till en fastighet eller rensa ett avlopp från ett stopp. När det blivit stopp i ett ledningsrör tar vi även hand om orsaken till stoppet så att det inte ska uppstå igen.

Vad tycker du är roligast med ditt jobb?
- Att få vara ute på dagarna och att lösa och undersöka problem. Mitt jobb är alltid spännande och intressant, för man kan aldrig vara säker på vad som ska hända under dagen.

Magnus Lindberg, distributions­elektriker på Söderhamn Elnät

Magnus, berätta för oss hur en arbetsdag kan se ut för dig
- Jag utför elnätsarbeten av alla de slag inom spänningarna 04-10kV. Det kan röra sig om stolpjobb, kabelschakt eller sjökabelförläggning. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är att förlägga markkabel då vi vädersäkrar och förstärker vårt elnät i hög takt nu. Vi ansluter även många nya fastigheter till elnätet. Övrigt som också dyker upp under en arbetsdag kan vara felavhjälpningar av olika slag samt kabelutsättningar där vi anvisar vart kablarna går i backen så att de inte grävs av. Ingår även i beredskaps­styrkan som avhjälper fel på elnätet som sker på icke ordinarie arbetstid.

Vad tycker du är roligast med ditt jobb?
- Att jag får vara utomhus hela dagarna, stolpjobb och felavhjälpningar av alla de slag.