Renhållning

Söderhamn Nära ansvarar för att samla in, behandla och återvinna hushållsavfall i Söderhamns kommun.
Vi ansvarar även för att behandla och återvinna grovavfall, elavfall och farligt avfall från hushåll och verksamheter.

Tillsammans med våra kunder arbetar vi för att minska mängden avfall och främja återvinning för en hållbar framtid.
Du som privatperson bidrar genom att sortera ditt avfall, så att det kan återvinnas eller återbrukas. På samma sätt påverkar du dina kostnader för avfallshanteringen då avfallstaxan är miljöstyrande och främjar utökad utsortering.

Avisering direkt i din telefon när det är dags att ställa ut sopkärlen

Ladda ner Nära-appen och få avisering direkt i din telefon när det är dags att ställa ut sopkärlen. Dessutom får du driftinformation och våra senaste nyheter från Söderhamn Näras alla verksamheter.

 

​​​​​​​Appen finns tillgänglig för nedladdning i både App Store och Googles Playbutik.

Sortera ditt avfall och töm säcken

Sortera ditt avfall och töm ut säcken, lådan eller kartongen med avfall på Långtå återvinningscentral.

Mängden avfall som deponeras eller förbränns behöver minska. Ett stort steg i rätt riktning är att sortera ut allt som går att återvinna och minska mängden saker som hamnar i containern för brännbart avfall på vår återvinningscentral.

Genom att sortera, återbruka och återvinna ditt avfall bidrar du till att hålla ner avgifterna i avfallstaxan och till en hållbar framtid genom att färre råvaror behöver användas till nya produkter.

 

Här hittar du mer information Pdf, 1.3 MB.

Krångligt att sortera rätt - Sorteringsguiden hjälper dig

Sorteringsguiden utgår ifrån hur du sorterar på återvinningscentralen.

Avfall är inte bara det som blir över - avfall är också en värdefull resurs. Men för att återvinna material eller energi ur avfall så måste det sorteras och lämnas på rätt sätt och på rätt ställe. I sorteringsguiden hittar du information och fakta om hur du ska sortera ditt avfall så det återvinns på rätt sätt.

Har ditt sopkärl gått sönder?

I bland händer det att kärlen går sönder och då är det bra om du så snabbt som möjligt kontaktar oss så hjälper vi er. I första hand försöker vi att laga eller byta ut den del av kärlet som gått sönder.
Mindre sprickor som inte påverkar kärlets funktion byts inte ur både kostnads- och miljösynpunkt.

 

Här hittar du formuläret för felanmälan av avfallskärl!